Baixada do Umia

Praia Fluvial Portas - Puente Arnelas (Vilanova de Arousa)

A Baixada do Río Umia empeza a escribirse coa refundación do Club Nautico O MUIÑO de Ribadumia no ano 1995, organizando a primeira edición con saída na Alameda de Caldas de Reis, esta sería a primeira edición dunha proba que non tardaría en consagrarse no calendario Galego temporada a temporada, sendo premiada no ano 2003 (7 diciembre) na Gala do Piragüismo Galego como a mellor proba organizada da temporada.

Baixada do Umia en Piragua
Liga Galega de Descensos de Ríos e Travesías

ALFREDO BEA
Presidente da Federación Galega de Piragüismo