Baixada do Umia

Praia Fluvial Portas - Puente Arnelas (Vilanova de Arousa)

Carteis Baixada do Umia

Baixada do Umia en Piragua
Liga Galega de Descensos de Ríos e Travesías

ALFREDO BEA
Presidente da Federación Galega de Piragüismo