Club Náutico O Muiño

Ribadumia (Pontevedra)

ESTIMADO SOCI@:

Compráceme comunicarlle que o vindeiro VENRES, 10 de FEBREIRO ás 17:00 horas en primeira convocatoria, e as 17:30 horas en segunda convocatoria, nas instalacións do club, celebrarase a ASAMBLEA XERAL ORDINARIA.


Co seguinte orde do día
1.- Memoria 2022
2.- Temporada 2023
3.- Balance económico temp. 2022 e presuposto temporada 2023
4.- Xestión Cafetería . ratificación das propostas presentadas.
6.- Xunta Directiva. ratificación
..
Agradecéndolle de antemán a súa asistencia, reciba un cordial saúdo.
Recordamos que solo terán dereito de asistencia e voto os socios de número.

 


O PRESIDENTE

José Manuel Vázquez Núñez