• Manuel FontánMedalla Ouro C1 500m en Hungría(2017)

o vindeiro 19 de Xaneiro realizarase a ASAMBLEA XERAL ORDINARIA


O vindeiro Venres 19 de Xaneiro celebrarase nas instalacións do club Nautiico O MUIÑO no complexo Nautico de Cabanelas a Asamblea Xeral Ordinaria do ano 2017 donde todos os sócios de número estan convidados a asistir.

 

En primeira convocatoria as 18:30 horas e en segunda as 19:00 horas co seguinte orde do día:

1.-MEMORIA 2017

2.-TEMPORADA 2018

3.-BALANCE ECONOMICO

4.- LICENCIAS

5.- ROGOS E PREGUNTAS

 

 

En Ribadumia a 7 de Xaneiro de 2017

Sponsors O Muiño

O Cruceiro Vello
Neumáticos AC Conde
O Cruceiro Vello